martes, 2 de octubre de 2012

CURS: PROGRAMACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L'AULA

Els dos autors d'aquest bloc, totalment compromesos amb l'educació, hem trobat aquest interessant curs que ofereix la UNED, envers la programació, el desenvolupament i l'avaluació de les competències bàsiques. Un curs que es retransmet en directe per internet (Streaming) amb accés restringit per a aquelles persones matriculades que no es desplacin al centre que la UNED té en el Polígon Son Castelló, a Palma.

Us en recomanam fermament que mireu el contingut del curs, i a què us animeu a cursar-lo si voleu rebre més formació de primer nivell, ja que es curs està dirigit pel prestigiós catedràtic Castillo Arredondo i també impartit pels experts en competències bàsiques Jesús CabrerizoMaria Julia Rubio, tots tres autors d'un magnífic llibre sobre competències bàsiques (Programación por competencias. Formación y práctica. Editorial Pearson Educación, Madrid, 2008) que ja vàrem recomanar en aquest bloc pel desembre de 2010, a la secció de "Competencias Básicas", que teniu disponible a l'apartat "Temas del Blog".


Anem a evitar aquesta sensació de passivitat amb les competències bàsiques, així com millorem entre tots la qualitat de l'educació que rep el nostre alumnat, començant per millorar cada dia la nostra pròpia formació per tal que això sigui una realitat.

La millor formació per a cada docent és la que neix de necessitats formatives pròpies i de l'aula, i que realment llavors aplicarem amb els alumnes, i no aquella que -com mostra el còmic- ens ve de mala gana...

Així, doncs, us animam a seguir formant-vos de manera significativa i a matricular-vos, com farem nosaltres també, en aquest interessant curs que ofereix la UNED a Palma, amb ponents de primera categoria.

Curs: PROGRAMACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE LES
COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L'AULA (Codi 1209)
EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS
RESTRINGIT PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL·LACIONS
DEL CENTRE.

  • PRESENTACIÓ I OBJECTIUS
El nou model de competències bàsiques proposat per la Llei implica canvis, no només pel que fa als
diferents nivells de programació, sinó també i de forma molt directa, en la forma d'avaluar.
Canvien les formes d'avaluar, canvien els criteris d'avaluació de les àrees o matèries, i per tant
canvien també els mecanismes que el professorat haurà d'articular per avaluar el grau d'adquisició
de les competències bàsiques per part del seu alumnat.
Objectius: Justificar els valors didàctics de les competències; aportar conceptes essencials sobre
avaluació educativa; redefinir el paper de l'avaluació en el currículum, fixar criteris sobre la forma
d'avaluar el grau d'adquisició de les competències bàsiques; proporcionar mecanismes per avaluar
el grau d'adquisició de les competències bàsiques.
  • PROGRAMA I PROFESSORAT
Les competències com a referents de l'activitat didàctica a l'aula, Santiago Castillo Arredondo,
Catedràtic de la Facultat d'Educació de la UNED.
Programació curricular de les competències bàsiques, Jesús Cabrerizo Diago, Psicopedagog i
professor tutor de la UNED.
Desenvolupament i avaluació didàctica de les competències a l'aula, Maria Julia Rubio Roldán,
Orientadora i professora tutora de la UNED
  • DIRECCIÓ: Santiago Castillo Arredondo, Catedràtic del Dept de Didàctica, Organització Escolar i Didàctiques Especials de la UNED.
  • NOMBRE D'HORES: La durada del curs és de 20 h (10 h presencials y 10 h a distància). La part a distància consisteix en un treball relacionat amb el contingut del curs.
  • CALENDARI: Presencial: 19 i 20 d’octubre de 2012. Divendres de 16,30 a 21,30 h. Dissabte de 9,30 a 14,30 h. (A distància fins el 3 de novembre).
  • DESTINATARIS: Pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs, mestres, orientadors, professorat no universitari, estudiants i persones interessades en aquesta temàtica. 1 crèdit ECTS, 2 crèdits lliure configuració, 2 crèdits professorat.
  • LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: El curs s'imparteix presencialment a Mallorca i s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de casa. Opcionalment es connecta per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. La inscripció del curs és de 30 €. Els interessats en aquest curs s'hi han d'inscriure abans del 19 d'octubre de 2012. Més info i matrícula a:
UNED. Seu de Palma
Edifici Guillem Mesquida
Camí Roig s / n. Travessia Gremi Tintorers.
Polígon Son Castelló. 07009
Palma de Mallorca
Tel 971 434546 Fax. 971 434547
info@palma.uned.es
http://www.uned-illesbalears.net/cat/cursos.html

lunes, 1 de octubre de 2012

Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa

En relación a la LOMCE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha anunciado que "es importante destacar que hay muchos aspectos que no aparecen mencionados en el anteproyecto de ley orgánica, pero no porque carezcan de importancia sino porque no se modifica la regulación actual (ejemplos: regulación de las Necesidades Educativas Especiales, claustro de profesores, etc.). Por otro lado, en paralelo se están iniciando los trabajos para comenzar la tramitación del estatuto del docente no universitario, a través de un anteproyecto de ley diferente.

A partir de la elevación del anteproyecto al Consejo de Ministros da comienzo el trámite de consultas e informes, en el que se prevé la presentación del Anteproyecto de Ley Orgánica, entre otros, a la Conferencia Sectorial de Educación, la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo de Universidades, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el Consejo General de la Formación Profesional y el Consejo de Estado. Una vez finalice este trámite, el Ministro someterá el anteproyecto de nuevo al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y su remisión al Congreso de los Diputados.

El equipo encargado de la elaboración del anteproyecto de ley orgánica agradece las colaboraciones recibidas, y les ruega que continúen enviando sus aportaciones a través del buzón calidadeducacion@mecd.es ".

Por ello, desde este blog queremos animar a todos los interesados a contribuir con vuestras aportaciones, pues pueden enriquecer el actual documento  Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa