miércoles, 22 de diciembre de 2010

Com aprendre i ensenyar Competències Bàsiques

Aquest material es una recopilació de continguts treballats en un curs realitzat per Alexandre Camacho a la Universitat de Barcelona, sobre aprenentatge i ensenyament de competències bàsiques, coordinat per Laia Arnau.
En el document, de 18 pàgines, hi trobareu (in)formació molt interessant sobre el tema, en cinc apartats ben distingits:
1. Introducció: definició i característiques de les competències bàsiques i el seu tractament a l'escola.
2. Aprenentage de competències bàsiques.
3. Ensenyament de competències bàsiques.
4. Metodologia.
5. Avaluació de les competències bàsiques.

Si voleu consultar-ne el document íntegrament, clicau en el link:

Esperam que us sigui profitós!

Competències Bàsiques: Bibliografia & Webgrafia d'especial recomanació.

Aquest llistat, amb 40 referències, que hem creat arran de la nostra lectura i anàlisi, té relació directa amb el que consideram que és l'esperit de les competències bàsiques; hi trobareu alguns títols en els quals s'hi fa referència clara, i d'altres que, malgrat a priori no semblin directament relacionats amb el tema, tenen un rerefons molt interessant, i és per aquest motiu que us en volem fer-ne coneixedors i partícips, alhora que animar-vos a descobrir aquests llibres, revistes i webs que ens han encantat i que, de ben segur, us aportaran molt.
El podeu consultar pitjant aquí.