jueves, 10 de marzo de 2011

Jornades d'Innovació Docent a la UIB, amb en Josep Pérez i n'Alexandre Camacho

Els dos autors d'aquest blog estam convidats a participar en les properes Jornades d'Innovació Docent en Educació Física : L'activitat física com a eina promotora de salut a l'escola *, que tendrà lloc a la Universitat de les Illes Balears (UIB) els propers dies 16 i 17 de març, organitzades per l'Àrea d'Educació Física i Esportiva (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques) i per l'Institut de Ciències de l'Educació de UIB, sota la direcció del Dr. Pere Palou Sampol. 
Aquestes Jornades van dirigides a professionals de l’educació, de les etapes educatives de primària i secundaria, així com a estudiants de Fisioteràpia, Infermeria i de la Facultat d’Educació:
-Alumnat de Grau: Infantil, Primària, Educació Social, Pedagogia i Psicopedagogia.
-Alumnat de la diplomatura de Mestre d’Educació Fsica, Educació Infantil, Educació Primària, Llengua Estrangera, Educació Especial i Educació Musical.
A més, també per als estudiants de la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE), així com a d’altres estudis relacionats amb l’àmbit de la salut.
  •  L'endemà a les 19h, també a l'Aula Magna de la Facultat d'Educació, en Josep Pérez Coll participarà a la taula rodona d'experts (entre d'altres, també l'esportista paralímpic Xavi Torres) que debatran "La influència del model esportiu a l'Educació Física".
Consultau el programa complet clicant en el text interactiu per ampliar-ne la informació d'aquestes i altres ponències i presentacions d'experiències, així com de dades de matricula per si us fa ganes assistir-hi, atès que les Jornades tenen una durada de 15 hores (1,5 crèdits de formació permanent del professorat, i 1,5 crèdits de lliure configuració per a estudiants universitaris).
Us hi esperam!

*En el programa oficial hi ha un petit error en el nom del ponent de la ponència sobre "Competències Bàsiques i Educació Física", la qual serà impartida -com hem dit- no per en Pep, sinó per n'Alexandre.

Documents institucionals de centre: Orientació sobre el desenvolupament dels documents de planificació i concreció curricular del centre

El Departament d'Inspecció Educativa ha elaborat un magnífic treball que ajudarà els centres educatius a posar ordre en tota la documentació necessària per al funcionament: els Documents institucionals de centre. Ara, els equips directius i tota la resta de la conunitat educativa té a l'abast orientacions clares sobre el desenvolupament dels documents de planificació i concreció curricular del centre, amb interessant informació sobre cada document, amb un índex, referències legals, orientacions i algun model.Clicau directament a http://die.caib.es/documents/ i trobareu tota la informació sobre:

Documents permanents:
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)
Documents adjunts
1. Concreció curricular (CC)
1.1. Programacions didàctiques (PD)
1.2. Programacions d’aula (PA)
2. Reglament d’organització i funcionament (ROF)
3. Pla de convivència
4. Pla d’acció tutorial (PAT)
5. Projecte lingüístic (PLC)
5.1. Pla d’acollida / Programa d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC)
6. Pla d’atenció a la diversitat (PAD)
6.1. Programa de diversificació curricular (PDC)
6.2. Programa d’intervenció socioeducativa (PISE)
7. Pla d’emergència i evacuació
Documents anuals
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA)
Documents adjunts
1. Pla d’actuació de l’equip de suport
2. Pla d’actuació (part B): EOEP - orientador
3. Projectes d’intervenció educativa (PIE)
4. Pla de modernització educativa
5. Revisió dels projectes institucionals
Projecte educatiu de centre (PEC)
    1. Concreció curricular (CC)
       1.1. Programacions didàctiques (PD)
       1.2. Programacions d’aula (PA)
   2. Reglament d’organització i funcionament (ROF)
   3. Pla de convivència
   4. Pla d’acció tutorial (PAT)
   5. Projecte lingüístic (PLC)
     5.1. Pla d’acollida / Programa d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC)
  6. Pla d’atenció a la diversitat (PAD)
     6.1. Programa de diversificació curricular (PDC)
     6.2. Programa d’intervenció socioeducativa (PISE)
  7. Pla d’emergència i evacuació
6. Plans específics de centre
6.1. Programes internacionals
6.2. Programa de reforç, orientació i suport (PROA)
6.3. Pla de suport a la lectura i l’escriptura
6.4. Projecte de biblioteca escolar i foment de la lectura
6.5. Pla de millora del contracte programa amb centres educatius per a l’increment de l’èxit
6.6. Altres
Memòria
Pensam honestament que tant els els equips directius novells com aquells experimentats podran tenir un marc ben definit i, en definitiva, les coses més clares, fet que va sempre en benefici de la qualitat de l'educació dels centres educatius dels nostres nins i nines. La nostra més sincera enhorabona i gratitud per la proposta als responsables del Departament d'Inspecció Educativa que han fet el treball !