jueves, 24 de febrero de 2011

Revista Española de Educación Comparada (REEC)

A tots els qui ens apassiona el nostre treball en l'Educació, sempre ens resulta enriquidor i útil poder conèixer i entendre el nostre sistema educatiu, d'on ve i a on (i com) va, ja que això contribueix a millorar la nostra praxi i els nostres coneixements del marc normatiu de la nostra professió. A més, a través de l'estudi acurat i el descobriment d'altres sistemes educatius, en podem fer una anàlisi més profunda de la pròpia situació, comparant-la amb la d'altres indrets.

D'ençà que les proves PISA posen de manifest els resultats dels estudiants de 15 anys en diferents competències instrumentals, avaluats a molts de països del món, sembla que comparar és a l'ordre del dia. Són comuns els comentaris sobre Finlàndia, Austràlia o Corea, tot comparat amb els resultats dels nostres nins i nines. Doncs, l'Educació Comparada és molt més que tot això i prové de mooooooolt abans que les proves de l'OCDE. Si en voleu descobrir i/o augmentar coneixements sobre temes apassionants com la vida de Jullien de Paris, qui va ser Pedro Rosselló, què va significar l'any 1900 per a l'Educació Comparada, revisar aspectes fonamentals de PISA, l'Espai Europeu de l'Educació Superior (EEES), els drets de la infància, analitzar diversos sistemes educatius estrangers i, entre d'altres temes, aprendre a través d'aquesta disciplina amb el denomindor comú de la comparació versada en el panorama internacional, us recomanam que visiteu el web de la Revista Española de Educación Comparada (REEC), en el qual en trobareu una impressionant quantitat d'articles en pdf sobre la matèria, així com accedir a altres opcions que es presenten.

Personalment, pensam que la revista (de la Sociedad Española de Educación Comparada, SEEC) és molt acurada, útil i interessantíssima, dirigida per professionals de primer nivell, i que tot plegat us oferirà una (in)formació rellevant que, de ben segur, us enriquirà i alhora podreu utilitzar en algun moment de la vostra tasca docent.

Visitau-la, paga la pena llegir i aprendre dels rics exemplars que trobareu en l'apartat "Números publicados"!

La LEC i el seu desenvolupament: Decret d'autonomia de centres i Decret de direcció de centres docents a Catalunya


Com es sap, la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) s'ha anat desplegant molt ràpidament (mirau les dates de promulgació de les tres normatives que us presentam, i veureu la celeritat de la qual en parlam: juliol > agost > novembre), i dos dels decrets més recents que fan referència a la direcció i gestió de centres educatius són el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que alhora ha derivat en un altre, el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció dels centres educatius públics a Catalunya. En ells, hi apareix un nou model de direcció escolar, que actualment està molt tractat i en constant debat.
El darrer número de la revista Fòrum Revista d'Educació i Gestió Educativa (gener-abril 2011, clicau damunt la imatge de la portada per veure'n els continguts) tracta el tema amb un monogràfic excel·lent. Us en recomanam que llegiu atentament els continguts, realment paga la pena revisar els comentaris d'experts com Serafí Antúnez, Paulino Carnicero o Marta Armengol, entre d'altres. Estam davant el disseny i els inicis del desenvolupament d'unes normatives que, potser, arribaran a la resta de l'Estat espanyol, i de les quals n'hem de tenir coneixement puntual des d'ara, ja que en cas que es projectin aquí en poguem haver fet un estudi acurat de les seves característiques, alhora que de ben segur constituirà un debat entre la nostra societat, i en concret, entre la nostra comunitat educativa balear.
Consultau aquí les tres normes, totes exclusives de Catalunya:

-  Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya (LEC) : no us en perdeu l'índex analític a partir de la pàgina 181, molt interessant i útil.

- Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius de Catalunya.
 
- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció de centres educatius públics i del personal directiu professional docent.