jueves, 23 de diciembre de 2010

Nou Decret de drets, deures i normes de convivència

Avui s'ha publicat en el BOIB el nou Decret de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les illes Balears, que estableix els drets i deures de l'alumnat, així com les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics (centres públics i concertats) de les illes Balears. El podeu veure si pitjau directament en el link: Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Com aprendre i ensenyar Competències Bàsiques

Aquest material es una recopilació de continguts treballats en un curs realitzat per Alexandre Camacho a la Universitat de Barcelona, sobre aprenentatge i ensenyament de competències bàsiques, coordinat per Laia Arnau.
En el document, de 18 pàgines, hi trobareu (in)formació molt interessant sobre el tema, en cinc apartats ben distingits:
1. Introducció: definició i característiques de les competències bàsiques i el seu tractament a l'escola.
2. Aprenentage de competències bàsiques.
3. Ensenyament de competències bàsiques.
4. Metodologia.
5. Avaluació de les competències bàsiques.

Si voleu consultar-ne el document íntegrament, clicau en el link:

Esperam que us sigui profitós!

Competències Bàsiques: Bibliografia & Webgrafia d'especial recomanació.

Aquest llistat, amb 40 referències, que hem creat arran de la nostra lectura i anàlisi, té relació directa amb el que consideram que és l'esperit de les competències bàsiques; hi trobareu alguns títols en els quals s'hi fa referència clara, i d'altres que, malgrat a priori no semblin directament relacionats amb el tema, tenen un rerefons molt interessant, i és per aquest motiu que us en volem fer-ne coneixedors i partícips, alhora que animar-vos a descobrir aquests llibres, revistes i webs que ens han encantat i que, de ben segur, us aportaran molt.
El podeu consultar pitjant aquí.

lunes, 20 de diciembre de 2010

El Proyecto Educativo, Concreción Curricular y Programaciones.

Documento sobre los aspectos más relevantes del PEC, la concreción del currículum, las programaciones de ciclo, departamento y aula, según la LOE. El presente documento es uno de los temas preparados por Edudáctica para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.
Son fundamentales las descripciones que se hacen de las características del PEC, cómo elaborar y actualizarlo, los elementos de una programación didáctica, las competencias básicas en las programaciones de aula, elementos principales de la programación, y diversa bibliografía y normativa sobre el tema.
Pinchad directamente en el enlace PEC, Concreción Curricular y Programaciones.

sábado, 18 de diciembre de 2010

Enseñanzas del Sistema Educativo (Info del Ministerio de Educación)

Si en un momento dado requerimos consultar información detallada sobre las diversas enseñanzas que ofrece el sistema educativo español y analizar con detalle sus características más básicas -además de una recomendada y constante revisión a la LOE- podemos visitar este acceso del Ministerio de Educación, en el que podremos navegar por las diferentes etapas educativas, descubriendo o afianzando conceptos esenciales.

Competències Bàsiques: consideracions sobre la seva aparició

Article d'Alexandre Camacho publicat en la revista d'educació Pissarra, sobre l'inici de les Competències Bàsiques en el nostre panorama educatiu. Si voleu accedir directament a la revista corresponent al núm. 134 de gener/febrer/març de 2010, on apareix l'article Algunes consideracions sobre l'aparició de les competències bàsiques (pàgs. 35 a 39), feis clic aquí.

Encara no coneixeu GROC, el súper web del Dr. Joan Teixidó Saballs?

El nostre bon company Joan Teixidó, professor titular de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, fa anys que és un dels referents com a formador i assessor de directius escolars de l'Estat espanyol. Té un web molt complet i interessant que mostra tot el treball en el seu Grup de Recerca en Organització de Centres, que dóna nom a l'acrònim GROC. Si voleu aprendre i realment gaudir d'un expert en majúscules, no dubteu a clicar en aquest enllaç.
Segur que us encantarà veure els seus magnífics documents sobre l'accés a la direcció, les competències bàsiques, gestió de l'aula, la convivència, i molt (moooooooolt) més.
A més, té el web també en castellà (íntegrament també en castellà, no sols cosetes...).
De veritat, és un referent. Accediu al seu web i no us en faceu massa lluny d'ell...
Espectacular, amic Joan. Salut i fins ben aviat (tenim un altre sopar pendent a Girona, eh?)

Recomendaciones bibliográficas sobre dirección escolar: muy interesantes.

Apreciad@s colegas,
Ya se sabe que hay mucha y muy buena bibliografía sobre el tema de la dirección y gestión de centros docentes. En esta sección iremos anotando (y nutriendo progresivamente) la que conocemos, usamos y nos gusta especialmente:

- ÁLVAREZ, M. (2010): Liderazgo compartido. Buenas prácticas de dirección escolar. Madrid: Wolters Kluwer.
- ANTÚNEZ, S. y GAIRÍN, J. (2006): La organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Graó.
- CAMPO, A. (2010): Herramientas para directivos escolares. Madrid: Wolters Kluwer.
- DELORS, J. et alt. (1996): La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors. México DF: Ediciones UNESCO.
- FERRERES, V., y GONZÁLEZ A. P. (edrs.) (2006): Evaluación para la mejora de los centros docentes. Madrid: Wolters Kluwer
- GIMENO, J. (2001): La educación obligatoria: su sentido educativo y social. Madrid: Morata.

viernes, 17 de diciembre de 2010

Illes Balears-Ordre de la Conselleria (feb 2010): Bases de selecció, nomenament i cessament de directors ("OJO AL DATO": té correccions posteriors!!!)

El passat mes de febrer de 2010 es va aprovar en el BOIB núm. 30, de 23/02/2010, l'Ordre que indica les bases a seguir per a accedir al càrrec de director de centres docents no universitaris de les illes Balears, que actualment està en vigor. Podeu consultar-la just aquí. És fonamental que la reviseu i en pogueu fer una lectura acurada, un close reading semblant a l'anàlisi i comentari de text de llengua i literatura, ja que és el marc que delimita què i com accedir al càrrec, entre d'altres temes interessants. A més, és cabdal que els qui ja assumiu la direcció d'un centre fa anys i us en volgueu presentar una altra vegada, reviseu allò establert en els articles 14 i 15.
Tot i així, en aquesta esmentada Ordre hi ha errors en els Annexes 2, 3 i 4, que la conselleria va corregir just quatre dies després de l'anterior Ordre: és la Correcció d'errades dels esmentats Annexes, publicada en el BOIB núm. 33, de 27/02/2010, i que podeu consultar aquí mateix. És important, atès que hi ha algun canvi en els mèrits per a la selecció de candidats a director i dels criteris per a valorar el projecte de direcció. Per cert, queden ben reflectides les parts que ha de contenir el projecte de direcció (molt important que es faci bé, ja que llavors l'Annex 4 estableix els criteris per a la seva valoració). Els quatre punts que ha de contenir, necessàriament, el projecte de direcció són aquests:
Apartats del projecte de direcció:
1- Introducció:
- Anàlisi de l’espai físic i de l’entorn social del centre.
- Anàlisi i valoració del projecte educatiu i de l’organització i el funcionament del centre.
- Anàlisi i valoració de les dades i dels resultats dels darrers anys.
2- Projecte estratègic desglossat en:
- Àmbits d’intervenció o factors crítics d’èxit a partir dels quals es fixaran els objectius.
- Objectius a assolir en finalitzar els quatre anys de nomenament de director. Aquests objectius han de ser coherents amb el projecte educatiu de centre (PEC) i han d’incidir en la millora global del servei educatiu que presta el centre.
- Indicadors que permetin mesurar l’assoliment dels objectius.
- Línies d’actuació, projectes, plans, processos, activitats, etc. per assolir els objectius fixats.
- Recursos humans, materials i econòmics.
- Estratègies per aconseguir la participació de la comunitat educativa i la seva implicació en el projecte de direcció.
3- Sistema d’avaluació del projecte.
4- Proposta d’equip directiu.
 ___________________________________

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Normativa y Legislación Educativa

Apreciados lectores,
Aquí tenemos una sección con la NORMATIVA DE EDUACIÓN más relevante, tanto la que está en vigor como otras que, aunque derogadas, presentan especial interés. Se irá ampliando y actualizando en breve. Esperamos que la sección os sea útil. 


CARTA MAGNA ESPAÑOLA (1978): 
Nuestra Constitución es el marco legal fundamental, y se desarrolla a través de Leyes Orgánicas.
Constitución Española de 1978 (acceso directo al BOE y a las versiones en castellano, catalán, euskera, gallego, inglés, francés, alemán e italiano).


LEYES ORGÁNICAS EN VIGOR (LOE Y LODE): 


- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE)
(EN VIGOR: recordad que la LOE modifica sólo algunos artículos de la LODE)


OTRAS LEYES Y NORMATIVAS IMPORTANTES:
 REALES DECRETOS QUE DESARROLLAN LA LOE (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato): 


PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA

Bienvenidos al Blog sobre aspectos relevantes de la Dirección en la Escuela.
Los dos autores del blog  -Alexandre Camacho Prats y Josep Pérez Coll-  ambos profesores mallorquines funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, somos, en esencia, docentes e investigadores en las Ciencias de la Educación, y estamos muy interesados en compartir nuestros trabajos sobre temas de interés y actualidad educativa: organización y gestión de centros, la dirección escolar, las competencias básicas, la inspección educativa, aspectos nucleares sobre metodología y didáctica, y un sinfín de temas que nos (pre)ocupan y que contemplamos como denominador común de nuestra praxis: la dirección y gestión de centros educativos.

En el blog encontraréis, conviviendo, documentos en castellano, en catalán o en inglés. Y porque no sabemos más idiomas, que si no... ¡ahí estarían! Además, contamos con amig@s y compañer@s lectores que nos honran con sus visitas al blog desde diferentes zonas de España y del extranjero, cosa que valoramos
y agradecemos. ¡Y que conste en acta que si deseáis alguna aclaración o traducción puntual sobre textos que colguemos en catalán, por favor no dudéis en comunicarlo!


Como se podrá ver, nos vamos a centrar en todo lo que concierne a la dirección y gestión de centros docentes, en concreto a lo que sucede en las Islas Baleares, mas no dejaremos de preocuparnos en absoluto de la temática que se engloba a nivel estatal.

Sirva nuestro trabajo y nuestra humilde experiencia docente y directiva para intentar que vuestro día a día, compañeros lectores, pueda ser más algo más rico gracias a las aportaciones y recursos que encontraréis en este blog.

Sin otro interés que el de seguir avanzando en nuestra labor investigadora, y con el fin de compartirlo con el profesorado interesado en el tema, os saludamos cordialmente con la esperanza de que todo esto recale en pro de una mejor educación por y para nuestros hijos y alumnos.   
                                                                  
                                                                                     
Àlex & Pep