miércoles, 22 de diciembre de 2010

Com aprendre i ensenyar Competències Bàsiques

Aquest material es una recopilació de continguts treballats en un curs realitzat per Alexandre Camacho a la Universitat de Barcelona, sobre aprenentatge i ensenyament de competències bàsiques, coordinat per Laia Arnau.
En el document, de 18 pàgines, hi trobareu (in)formació molt interessant sobre el tema, en cinc apartats ben distingits:
1. Introducció: definició i característiques de les competències bàsiques i el seu tractament a l'escola.
2. Aprenentage de competències bàsiques.
3. Ensenyament de competències bàsiques.
4. Metodologia.
5. Avaluació de les competències bàsiques.

Si voleu consultar-ne el document íntegrament, clicau en el link:

Esperam que us sigui profitós!

No hay comentarios:

Publicar un comentario