jueves, 24 de febrero de 2011

La LEC i el seu desenvolupament: Decret d'autonomia de centres i Decret de direcció de centres docents a Catalunya


Com es sap, la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) s'ha anat desplegant molt ràpidament (mirau les dates de promulgació de les tres normatives que us presentam, i veureu la celeritat de la qual en parlam: juliol > agost > novembre), i dos dels decrets més recents que fan referència a la direcció i gestió de centres educatius són el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, que alhora ha derivat en un altre, el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció dels centres educatius públics a Catalunya. En ells, hi apareix un nou model de direcció escolar, que actualment està molt tractat i en constant debat.
El darrer número de la revista Fòrum Revista d'Educació i Gestió Educativa (gener-abril 2011, clicau damunt la imatge de la portada per veure'n els continguts) tracta el tema amb un monogràfic excel·lent. Us en recomanam que llegiu atentament els continguts, realment paga la pena revisar els comentaris d'experts com Serafí Antúnez, Paulino Carnicero o Marta Armengol, entre d'altres. Estam davant el disseny i els inicis del desenvolupament d'unes normatives que, potser, arribaran a la resta de l'Estat espanyol, i de les quals n'hem de tenir coneixement puntual des d'ara, ja que en cas que es projectin aquí en poguem haver fet un estudi acurat de les seves característiques, alhora que de ben segur constituirà un debat entre la nostra societat, i en concret, entre la nostra comunitat educativa balear.
Consultau aquí les tres normes, totes exclusives de Catalunya:

-  Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya (LEC) : no us en perdeu l'índex analític a partir de la pàgina 181, molt interessant i útil.

- Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius de Catalunya.
 
- Decret 155/2010, de 2 de novembre, de direcció de centres educatius públics i del personal directiu professional docent.


No hay comentarios:

Publicar un comentario