domingo, 1 de mayo de 2011

Currículum Vasco para el período de la escolaridad obligatoria

Un professor de la Universidad de Deusto-Deustuko Unibertsitatea amablement ens ha enviat el document sobre el Currículum Basc per a tot el període de l'escolaritat obligatòria (Educació Primària i ESO), que han elaborat uns experts en disseny curricular i en diverses qüestions pedagògiques (competències bàsiques, programacions, etc.). El trobam molt enriquidor i molt il·lustratiu, amb 432 pàgines plenes de magnífiques conceptualitzacions i línies de concreció, alhora que carregat de llum davant tanta foscor (sobretot a les nostres Illes Balears...) La veritat és que tots els continguts són exemplars, ja que ens trobam amb un document que té molta base pedagògica, lògica i amb un plantejament innovador. Serveix com a model per a conèixer i ampliar tots els aspectes rellevants de la concreció curricular i les competències bàsiques.
El podeu consultar directament clicant damunt la imatge, o bé a: Currículum Vasco para el período de la escolaridad obligatoria. 
És espectacular. Documents d'aquests fan que el professorat pugui tenir al seu abast una eina imprescindible per a entendre millor què són les competències bàsiques, les dimensions, com es fa a altres països, així com explica detalladament algunes de les bases més destacades de la pedagogia actual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario