jueves, 23 de diciembre de 2010

Nou Decret de drets, deures i normes de convivència

Avui s'ha publicat en el BOIB el nou Decret de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les illes Balears, que estableix els drets i deures de l'alumnat, així com les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics (centres públics i concertats) de les illes Balears. El podeu veure si pitjau directament en el link: Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

No hay comentarios:

Publicar un comentario