lunes, 17 de enero de 2011

Llei del tabac. Model de circular informativa i altres documentacions

Com ja es sap, el Parlament de l'Estat espanyol recentment ha aprovat la nova Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, més coneguda com la Llei del tabac, publicada en el BOE núm. 318 de 31/12/2010, i que, entre d'altres aspectes, prohibeix el consum de tabac en els centres educatius no universitaris (incloses les seves immediacions externes més directes).

Com a responsables màxims dels centres educatius, els directors han de garantir el cumpliment de les lleis i demés disposicions vigents (art. 132d de la LOE) i en aquest cas convé preveure mesures informatives a tota la comunitat educativa perquè ningú no tengui dubtes sobre el tema, així com vetllar-ne pel seu escrupolós cumpliment. A aquests efectes, us animam a retolar les zones prohibides, marcar els límits visiblement amb senyals visuals i informar els membres de la comunitat educativa de la nova Llei.

Per facilitar la tasca, hem ideat un model de carta circular informativa per a les famílies (que podreu adaptar al vostre centre), i us oferim l'accés a la Llei, així com a les webs del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i del Portal Salut de la CAIB, en les quals hi trobareu informació addicional, senyalització per als centres, guies d'ajut i prevenció del tabaquisme, etc.
Us recomanam que en senyalitzeu visiblement els espais comuns del vostre centre i que informeu el professorat i el consell escolar de les vostres actuacions informatives, perquè com a òrgans col·legiats de govern en tenguin coneixement puntual i fomentin les vostres indicacions sobre el tema.

Podeu consultar aquests recursos directament en els següents elements interactius:
- Model de circular informativa.
- Llei 42/2010.
-Web del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat .
- Web de la Conselleria de Salut i Consum.

No hay comentarios:

Publicar un comentario