viernes, 14 de enero de 2011

Organització escolar: requisits mínims dels centres educatius

Una de les funcions dels directors és, entre d'altres, representar l'Administració educativa en el centre i fer arribar als seus responsables els plantejaments, aspiracions i necessitats de la comunitat educativa (art.132 de la LOE). A nivell d'organització i gestió escolar, el director ha de conèixer què té al seu abast, i de què ha de disposar, segons la normativa, per fer efectius els projectes comuns de tot el professorat amb l'alumnat i la resta de la comunitat educativa; per aquest motiu és fonamental que tengui a mà allò establert en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, publicat en el BOE núm. 62 de 12/03/2010.
El podeu consultar directament en el text interactiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario