jueves, 13 de enero de 2011

Consultau els resultats PISA 2009 (a Balears i a Espanya)

S'acaba de publicar l'informe dels resultats de les proves PISA en la seva última edició de 2009 realitzada als estudiants de les illes Balears. A més, us oferim l'accés directe a l'informe espanyol PISA 2009, perquè en vegeu les característiques principals i en pogueu comparar dades estatals amb balears.

Però abans que aneu directament als dos links que teniu al final d'aquest escrit, cal recordar que les proves PISA (Programme for International Students Assessment, o Programa d'Avaluació Internacional dels Estudiants) es fan cada tres anys a alumnes de 15 anys (no a tots) estiguin en el curs que estiguin (no importa si han repetit algun curs a primària o a ESO), per verificar el nivell en què està el sistema educatiu en tres competències clau: lectora, matemàtica i científica (no assignatures, ojo al dato!). Cal dir que en cada edició la prova es centra especialment en una d'elles: en el 2000 es va basar en la competència lectora, en el 2003 en la matemàtica, en el 2006 en ciències, i així es van alternant cada tres anys, amb la tornada en aquesta darrera edició de 2009 al centre d'estudi de la lectura.

PISA no es limita simplement a examinar la situació relativa dels països membres de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) en matemàtiques, lectura i ciències, sinó que posa damunt la taula elements com la motivació dels estudiants per aprendre, què pensen d'ells mateixos i les seves estratègies d'aprenentatge. S'examina com canvia el rendiment segons el sexe i el grup socioeconòmic, alhora que ajuda a comprendre alguns factors que influeixen en el desenvolupament dels coneixements i la capacitat tant a ca seva com al centre educatiu, quina és la relació entre aquests dos llocs, dades sobre l'entorn d'aprenentage i l'organització escolar, anàlisi de polítiques econòmiques i conseqüències per a polítiques educatives...

L'informe espanyol PISA 2009, com els que s'han realitzat en edicions anteriors, recull una síntesi d'algunes de les dades més destacades, des de la perspectiva espanyola, de l'Informe Internacional PISA 2009 elaborat per l'OCDE.

Tot i així, des del nostre punt de vista, els resultats de l'informe PISA mostren de quina manera els alumnes pròxims al final de l'escolarització obligatòria han adquirit alguns dels coneixements i habilitats que són fonamentals per a la plena participació en la societat. És veritat que molts de països es senten decebuts en veure que els resultats dels seus alumnes de 15 anys són considerablement pitjors que els d'altres països, a vegades amb una diferència equivalent a alguns cursos acadèmics, i en ocasions, malgrat les grans inversions en educació. I dins un mateix país ocorre el mateix amb les comunitats autònomes. Però, fent una anàlisi acurada i pensant-ho bé, tant en Pep com jo pensam que els bons resultats d'alguns països, o inclús d'altres comunitats autònomes espanyoles millors que nosaltres, representen un desafiament i un repte interessant, ja que mostren allò que és possible aconseguir.

Pensam honestament que tant els resultats dels informes a nivell de Balears com a nivell estatal (com també amb els resultats de les proves de diagnòstic realitzades a l'alumnat de quart de primària i segon d'ESO) han de servir perquè els nostres centres educatius en prenguin no sols coneixement, sinó mesures, ja que si hi ha indicadors d'èxit s'ha de treballar per consolidar-lo i mantenir-lo, alhora que si hi ha indicadors negatius, no ens hem de contentar simplement comentant la jugada, lamentar-nos i culpar sempre els altres, sinó que hem de revisar quines són les metes de la nostra acció educativa (començar a programar per competències bàsiques, actualitzar projectes de centre, establir mesures correctores, revisar la nostra praxi, etc.) i procurar incidir en què el nostre alumnat, els nostres fills i filles, augmentin les seves capacitats i que aquestes esdevinguin competències de cada vegada més i millor assolides, ja que, sense cap dubte, el millor bagatge que pot oferir un país és l'educació dels seus ciutadans. I nosaltres en som peça clau!

Podeu consultar aquí els resultats PISA 2009 a Balears.
Si voleu llegir el document de l'informe espanyol, clicau a PISA 2009 a Espanya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario