martes, 8 de marzo de 2011

Guies per a elaborar el Projecte Educatiu de Centre (PEC)

Qui més qui menys, té el PEC del seu centre elaborat com toca, però hi ha vegades que aquests documents no reflecteixen l'esperit del centre, ja sigui pel pas del temps (el PEC ha quedat desfasat), o bé perquè no és el document que hauria de ser (l'espina vertebral del centre) quan en massa ocasions simplement resulta ser un trist i absurd treball carregat de bones intencions (sovint semblen manuals de Pedagogia) que ningú no consulta ni coneix (sols l'inspector, quan va al centre i demana veure'l, i que és rescatat d'un armari amagat, ple de pols...).
L'elaboració, o en el seu cas, la revisió del PEC, és una feina llarga i complexa que sols es duu a terme quan hi ha una voluntat decidida, un convençiment i una motivació per part de tots. Motivar, convèncer, implicar... són tasques que algú ha de dirigir: el director, el cap d'estudis, l'equip directiu, una comissió creada ad-hoc, etc. La capacitat de dirigir aquest procés és fonamental per poder obtenir un bon PEC.
Però, a més, el fet que un centre tengui elaborat un magnífic PEC no és determinant per al bon funcionament. Es requereix que algú vetlli perquè es faci efectiu: s'ha de dur a la pràctica i fer-ne el seguiment, extrapolar-lo a tota la comunitat educativa i especialment al professorat, el qual en farà les programacions a partir de la identitat i els objectius generals del centre, alhora que arran de les consideracions curriculars exposades en el PEC (recordau que la LOE elimina el famós PCC, ja que la concreció curricular queda inclosa directament en el PEC, i no en un altre projecte addicional). Sols si s'és capaç de dur-lo a terme adientment, el professorat i tota la comunitat educativa veurà el PEC com un suport i un ajut, i no com un tràmit burocràtic que s'ha de tenir, atès -a més, que el PEC és un document més ideològic que tècnic.
Dirigir un PEC és una de las feines de la gestió de centres. Significa, alhora, contemplar diverses situacions: quan un centre no en disposa del document, i quan sí que el té. En el primer cas, dirigir significarà posar en marxa el procés d'elaboració, de seguiment i d'avaluació. En el segon cas, es planteja com una possibilitat de revisió, de seguiment i d'avaluació; cada una d'aquestes situacions requereix unes funcions i tasques de gestió diverses, que poden ser ben diferents entre centres d'una mateixa barriada o localitat, donades les característiques i les variables socials, culturals i econòmiques de les persones, i l'ambient on s'hi inclou el centre.
Els dos documents que teniu adjunts són guies per elaborar el PEC d'un centre educatiu públic, així com el d'un centre privat. Elaborat tot plegat per Francesc Riu Rovira de Villar, es tracta -com bé diu el títol- d'un vademècum (recordau que aquest concepte llatí vol dir: "vine amb mi"), així que prenen la condició de "guia" -a tots els efectes- per a tots els qui hagueu de fer, revisar o millorar el PEC del vostre centre.
Realment són documents molt interessants i complets. No és l'única manera de proposar-ne l'elaboració, però ens sembla una de les bones:

Vademécum del Proyecto Educativo de un centro escolar público.

Vademécum del Proyecto Educativo de un centro escolar privado.

1 comentario:

  1. Hola: me gustaria profundizar en el tema de la elaboración de un proyecto de centro y en dirección y gestión de centros educativos de secundaria

    ResponderEliminar