jueves, 10 de marzo de 2011

Documents institucionals de centre: Orientació sobre el desenvolupament dels documents de planificació i concreció curricular del centre

El Departament d'Inspecció Educativa ha elaborat un magnífic treball que ajudarà els centres educatius a posar ordre en tota la documentació necessària per al funcionament: els Documents institucionals de centre. Ara, els equips directius i tota la resta de la conunitat educativa té a l'abast orientacions clares sobre el desenvolupament dels documents de planificació i concreció curricular del centre, amb interessant informació sobre cada document, amb un índex, referències legals, orientacions i algun model.Clicau directament a http://die.caib.es/documents/ i trobareu tota la informació sobre:

Documents permanents:
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)
Documents adjunts
1. Concreció curricular (CC)
1.1. Programacions didàctiques (PD)
1.2. Programacions d’aula (PA)
2. Reglament d’organització i funcionament (ROF)
3. Pla de convivència
4. Pla d’acció tutorial (PAT)
5. Projecte lingüístic (PLC)
5.1. Pla d’acollida / Programa d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC)
6. Pla d’atenció a la diversitat (PAD)
6.1. Programa de diversificació curricular (PDC)
6.2. Programa d’intervenció socioeducativa (PISE)
7. Pla d’emergència i evacuació
Documents anuals
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL (PGA)
Documents adjunts
1. Pla d’actuació de l’equip de suport
2. Pla d’actuació (part B): EOEP - orientador
3. Projectes d’intervenció educativa (PIE)
4. Pla de modernització educativa
5. Revisió dels projectes institucionals
Projecte educatiu de centre (PEC)
    1. Concreció curricular (CC)
       1.1. Programacions didàctiques (PD)
       1.2. Programacions d’aula (PA)
   2. Reglament d’organització i funcionament (ROF)
   3. Pla de convivència
   4. Pla d’acció tutorial (PAT)
   5. Projecte lingüístic (PLC)
     5.1. Pla d’acollida / Programa d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC)
  6. Pla d’atenció a la diversitat (PAD)
     6.1. Programa de diversificació curricular (PDC)
     6.2. Programa d’intervenció socioeducativa (PISE)
  7. Pla d’emergència i evacuació
6. Plans específics de centre
6.1. Programes internacionals
6.2. Programa de reforç, orientació i suport (PROA)
6.3. Pla de suport a la lectura i l’escriptura
6.4. Projecte de biblioteca escolar i foment de la lectura
6.5. Pla de millora del contracte programa amb centres educatius per a l’increment de l’èxit
6.6. Altres
Memòria
Pensam honestament que tant els els equips directius novells com aquells experimentats podran tenir un marc ben definit i, en definitiva, les coses més clares, fet que va sempre en benefici de la qualitat de l'educació dels centres educatius dels nostres nins i nines. La nostra més sincera enhorabona i gratitud per la proposta als responsables del Departament d'Inspecció Educativa que han fet el treball !No hay comentarios:

Publicar un comentario